BEMUTATKOZÁS

Iskolánkban 1958-tól Kodály Zoltán elvei, és útmutatásai alapján folyik az emelt szintű ének-zenei oktatás, amelynek ma már nemzetközi hírű eredményei vannak.

Mikor 40 évvel ezelőtt megkezdődött a kórusnevelő munka az akkor még 4-es számú Általános Iskolában, még senki nem sejtette, hogy a nyíregyházi Cantemus kóruscsalád énekkarai világszerte a Magyar kultúra egyik legsikeresebb nagyköveteivé válnak. Ezt bizonyítja az 50-nél több I. díj, Nagydíj, számos különdíj, a „Magyar Örökség díj”, második és harmadik díjak, a televíziós és rádiós szereplések, 23 kiadott CD és 1 DVD lemez. A Bartók CD felvételét, azóta már két díjjal jutalmazták, Fonogram díjjal és Aranylemezzel. A felkérések folyamatosan növekvő száma tette lehetővé, hogy Amerikától Ausztráliáig, Japántól Koreáig, eddig számos ország közönsége csodálhatta meg a Nyíregyházán folyó világszínvonalú munka eredményét. A 2012-es év különleges eseménye volt az arezzoi Guidoneum-díj, melyet a szervezők a kóruséneklés Oscar-díjának is neveznek.

Így a „kodályosok” büszkén mondhatják: „énekszóval járjuk be a világot”! A világ legkülönbözőbb részeiről érkeznek látogatók évről-évre, hogy bepillantást nyerhessenek a „nyíregyházi titokba”.

 

Pedagógiai programunkban kiemelt helyet kap:

  • az anyanyelv oktatása,
  • a matematika oktatása,
  • az idegen nyelvi képzés (angol, német),
  • az egészséges életmódra nevelés (úszásoktatás tanórán belül, 1-8 évfolyamon).

16 osztályunkban 441 gyerek jár. Alsó tagozaton napközit, felsőben napközit és tanulószobát működtetünk.

Tanulóink rendszeresen szép eredménnyel szerepelnek különböző tanulmányi versenyeken. Az elmúlt tanévben így 270 előkelő helyezést szereztünk városi, megyei és országos szinten. Kitűnő tanulmányi eredményt tavaly a 2-8. évfolyamokon  tanuló 154 (40 %) ért el. Iskolai tanulmányi átlagunk 4,7.

Középiskolai beiskolázásunk évről-évre 100%-os, tanítványaink a város legjobb gimnáziumaiban és középiskoláiban tanulnak tovább, ahol megtartják itteni eredményeiket. Az Országos Kompetenciamérés alapján iskolánk matematikából és szövegértésből az előkelő felső 10%-ban foglal helyet.

A színvonalas néptánc oktatásban a gyerekek nagy lelkesedéssel vesznek részt. Intézményünk hagyományos rendezvényei, ünnepségei tág teret adnak a szülők, a gyerekek és a pedagógusok találkozásának. Volt tanulóink többsége jó szívvel emlékezik a nálunk töltött évekre, „hívó szavunkra” rendszeresen sokan visszajönnek.

Úgy érezzük, hogy itt valóban megvalósul az elv:

az iskola legyen egy nagy család!